Dyrektor Szkoły

Ks. Tomasz Rutkowski


z-ca Dyrektora Szkoły

mgr Katarzyna Borkowska


Tel. 76 7210460 wew. 13