Dyrektor Szkoły

ks. mgr Grzegorz Oleś

    Godziny pracy:
  • codziennie od 8.00 do 16.00z-ca Dyrektora Szkoły

mgr Katarzyna Borkowska

    Godziny pracy:
  • codziennie od 7.30 do 15.30

Tel. 76 7210460 wew. 13